Zoznam chovných jedincov KCHMSS-VCS

 • Zo zonamu sú na základe uznesenia členskej schôdze dočasne vyradené jedince, ktorých majitelia nemajú vyrovnané podlžnosti voči klubu (členské a účelové prostriedky).
 • Za psov a suky zvýraznené červene nemajú ich majitelia uhradené chovateľské príspevky a preto tieto psy nemôžu byť použité na krytie a sukám nemôže byť vydané odporúčanie na párenie!!! Pre bližšie informácie kontkatujte ekonóma alebo tajomníka klubu.
 • Majitelia, ktorých mená sú zvýraznené červene nemajú uhradené členské príspevky a preto ich psy nemôžu byť použité na krytie a ich sukám nemôže byť vydané odporúčanie na párenie!!! Pre bližšie informácie kontkatujte ekonóma alebo tajomníka klubu.
 • Chovné jedince, ktorých majitelia už nie sú členmi klubu, sú vyradené tiež zo zoznamu chovných jedincov
 • Chovné jedince sú zoradené podľa veku.
 • Rok uchovnenia je uvedený za lomkou v čísle zápisu SPKP.
 • Bodka na začiatku riadku - jedince, ktorým končí v tomto roku chovnosť z dôvodu vekovej hranice.
 • U - psy zapísané v knihe všestranných psov.
 • Pri prechádzaní kurzorom cez mená psov sa zobrazia bližšie informácie (rozsah týchto informácií závisí najmä od podkladov dodaných majiteľmi chovných jedincov).
 • Údaje sú priebežne aktualizované.
 • Pokiaľ nájdete v údajoch nejakú nezrovnalosť, informujte nás prosím prostredníctvom e-mailu redakcia@vizsla.sk.

 • Upozornenie!: V zozname nie sú aktualizované nedoplatky chovateľských poplatkov za roky 2014-15.

 Chovné psy      Chovné suky 

  Chovné psy MKSMajiteľU
AGUS vom alten Pressburg, SPKP 2628/13, nar. 6. 11. 2008Ing. Igor Lipták
HCH ATOS Artemis Morávia, SPKP 2740/12, nar. 2. 11. 2009Barbora Krčmárová
IVOR Jantar Devil, SPKP 2735/11, nar. 3. 1. 2010Branislav Bízik
DUHAJ z Mešinské hájovny, SPKP 3166/14, nar. 15. 3. 2010Henrieta Eliášová
IRIS z Galantských polí, SPKP 2782/13, nar. 6. 5. 2010Mgr. Ľubomír Ďuriš
BONNET zo Zelenej aleje, SPKP 2805/13, nar. 3. 6. 2010Ing. Jana Dovičovičová
BART z Weitovho lomu, SPKP 2845/12, nar. 13. 9. 2010Ondrej Holický
BARNIE z Weitovho lomu, SPKP 2843/15, nar. 13. 9. 2010Nina Lampertová
ASTON z Čertovy rokle, SPKP 3007/13, nar. 3. 1. 2011Miroslav Hučko
BENTLEY Buona casa, SPKP 2901/15, nar. 16. 3. 2011Alexandra Kašjaková
GCH FENIX Nitrianske Janíkovce, SPKP 3047/14, nar. 18. 7. 2012Zuzana Cmarová
KOMISZ z Panských lesů, SPKP 3074/15, nar. 27. 7. 2012Jozef Demčák
AIDEN z Gessayovho chotára, SPKP 3080/14, nar. 18. 12. 2012Juraj Ďurďovič
G-MAX Nitrianske Janíkovce, SPKP 3123/15, nar. 23. 2. 2013Petra Radulayová
EKI Tajemství Karpat, SPKP 3149/16, nar. 19. 4. 2013Veronika + Pavol Ďurček
EDDIE z Weitovho lomu, SPKP 3153/15, nar. 26. 6. 2013Ján Lenčéš
ELVIS z Kozlovho dvora, SPKP 3248/16, nar. 13. 6. 2014Eliška Furtkevičová
  Chovné psy MDS
FUKAR Garamparty, SPKP 1165/2013, nar.: 6. 5. 2011Ladislav Bridiš
  Chovné suky MKSMajiteľU
AJDA Akcezal, SPKP 2820/13, nar.: 10. 2. 2009Ing. Martin Kollár
HONEY MIA z Nanikinho dvora, SPKP 2636/13, nar.: 4. 5. 2009JUDr. Radoslav Lesko
HELGA Jantar Devil, SPKP 2639/14, nar.: 11. 5. 2009Karol Rábek
DIDA Lovely Face, SPKP 2678/12, nar.: 30. 7. 2009Zoltán Fedák
ANABELL Bertoni Prague, SPKP 2669/12, nar.: 2. 9. 2010Róbert Haramia
BRIXI z Weitovho lomu, SPKP 2850/13, nar.: 13. 9. 2010Marián Macky
GCH BONA Vörös Angyal, SPKP 2974/13, nar.: 23. 7. 2011Ing. Lujza Strnisková
GCH AMI ANGEL z Jirgalova dvora, SPKP 3037/15, nar. 2. 2. 2012Dominik Černák
JASMINA z Nanikinho dvora, SPKP 3004/14, nar.: 25. 3. 2012Mária Bullová
CH LINA Jantar Devil, SPKP 3018/13, nar.: 16. 4. 2012Mgr. Darina Krausová
CATHY z Weitovho lomu, SPKP 3035/15, nar. 17. 5. 2012Maroš Pišoja
CORA z Weitovho lomu, SPKP 3034/15, nar. 17. 5. 2012Martin Pôbiš
KRÉTA Garamparty, SPKP 3107/15, nar. 15. 1. 2013Jozef Stribik
ABIE z Jestřábky, SPKP 3191/16, nar. 27. 9. 2013 Ing. Anna a Ing. Milan Lauko
ALLY Pressburg Honey, SPKP 3199/16, nar. 7. 3. 2014 Tibor Marton
AWA GRÉTA od Nupacké Tvrze, SPKP 3280/16, nar. 6. 6. 2014 Zuzana Nežná
Becsali-Beszélgetös SACI, SPKP 3403/16, nar. 9. 12. 2014 Barbora Lesayová
  Chovné suky MDS
Fűrdőházi VIKI, SPKP 1195/16, nar. 22. 2. 2013 Lenka Bakošová
Posledná aktualizácia: 14. 03. 2017.