BONNET zo Zelenej aleje
U 236/14, CH SK

SPKP 2805/13, nar.: 3. 6. 2010
O: KRIS Malomközi
M: DONA Jantar Devil
Chovateľ: Hana Vávrová

výstavy
výborný, 4x CAC, BOB

skúšky
JSS I.c., FSS II.c.VP I.c., MAM II.c.,
PKSHS(pole+voda) I.c., FT D, PMK(les+voda) I.c.,
LFT VD, MBZ III.c., MJK I.c., MKS II.c.,
P KSHS I.c., P KSHS I.c., JFT CACT, LFT VD, 15b.,
MAM2015 I.c.,víťaz,KV,CACIT,CACT,naj.pole
MJK I.c.,CACT,naj.pole, MJS I.c.,1.miesto,CACT,naj.pole
MKP III.c.

Majiteľ: P. Ševčík + J. Dovičovičová, Štefanovičová
E-mail: jana@topdog.sk
Web: www.topdog.sk