BONA Vörös Angyal
GCH SK, CH SK

SPKP 2974/13, nar.: 23. 7. 2011
O: D´HUNTER z Vodného mlyna
M: ANI Tiszotai
Chovateľ: Peter Polomský

výstavy
VN1, 15x výborná, 9xCAC, 2xres.CACIB, 3xCACIB, 2xBOB,
Victory Winner 2013, Klubový víťaz 2013

skúšky
SVS I.c., 2x JSS I.c., FSS I.c., ŠSVP I.c., ChSPL

DBK A
DLK 0/0

Majiteľ: Ing. Lujza Mackyová, Dlhá nad Váhom
Mobil: 0911 112 611
Web: www.royaldehunter.sk