Štandardy plemien, ktoré zastrešuje klub

MKS, MDS a malopočetné plemená SI (Spinone Italiano), BI (Bracco Italiano)

Štandard MKS  •  Štandard MDS  •  Štandard SI  •  Štandard BI

Posledná aktualizácia: 21. 01. 2017.