Pokyny k zápisu šteniec

Zápis šteniec má roku 2012 nové pravidlá. Náš klub si schválil na členskej schôdzi 17. marca 2012 v Topoľníkoch kombináciu čipovanie + tetovanie.

 • Pre jedince zapísané v SPKP je povinné označovanie zavedením nezameniteľného transpondéra - mikročipu (teda čipovanie), a to do 8 týždňov veku psa.
 • Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet Passport), nevyhnutný pri vývoze psa do zahraničia.
 • SPZ vydalo nové tlačivo prihlášky na zápis vrhu, v ktorom je pri menách šteniec dostatočné miesto pre nalepenie čiarového kódu mikročipu.
 • Nižšie je uvedený spôsob kolobehu tlačív pre čipovanie aj tetovanie:

Čipovanie a tetovanie
 1. chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu priamo na ústredie SPZ.
 2. Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi
 3. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať.
 4. Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom.
 5. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky).
 6. Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode.
 7. Preukazy o pôvode pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.

Komora veterinárnych lekárov v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a k nemu vydanej vyhlášky č. 19 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat z 13.1.2012 vedie centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ), prepojený s medzinárodnou databázou, do ktorého sú všetci poverení veterinárni lekári povinní do 24 hodín zaevidovať každé začipované zviera so všetkými údajmi o ňom, vrátane posledného majiteľa, resp. aj čísla zápisu čistokrvného jedinca. Pri nájdení strateného psa je najlepšie navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára, ktorý čítačkou čipov preverí, či má pes zavedený mikročip a v centrálnom registri SZ zároveň môže nájsť jeho majiteľa.

Tlačivo na zápis šteniec (má 2 strany)
vo formáte PDF.
Aktuálny zoznam poverených čipovateľov
vo formáte PDF.

Posledná aktualizácia: 21. 01. 2017.