Základné dokumenty (posledná akutalizácia 1. 1. 2017)

  • V tejto sekcii sú uvedené základné dokumenty, ktorými sa riadi činnosť klubu
  • Ďalšie dokumenty sú uvedené v chránenej zóne stránky.

Posledná aktualizácia: 28. 03. 2017.