Štatút Memoriálu MUDr. A. Mészárosa

Štatút MAM vo formáte PDF
Pozn.: Štatút MAM bol aktualizovaný z dôvodu nových schválených podmienok FCI pre udeľovanie titulov CACIT, ako aj nového skúšobného poriadku pre CACIT-ové podujatia.

Posledná aktualizácia: 04. 09. 2015.